Zwarte Lijst Nationale Bank

Er wordt in de volksmond vaak gesproken over de zogenaamde ‘zwarte lijst’ van de Nationale bank van België. We krijgen regelmatig vragen over die fameuze zwarte lijst via onze contactpagina. Daarom besteden we in de komende artikelen aandacht hieraan.
De zwarte lijst is in feite een registratie bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren die wordt beheerd door de Nationale Bank van België. Personen die geld lenen staan op de zwarte lijst als zij een aantal maanden achterstaan met hun terugbetalingen. Maar deze dienst doet meer dan enkel slechte betalers oplijsten. Als u zelf op dit moment een lening hebt lopen staat U ongetwijfeld ook op een lijst: de witte lijst.

Daarover gaat eerste artikel: de positieve registratie bij de Nationale Bank. Wie zijn leningen niet afbetaalt zoals het hoort komt op de Zwarte Lijst Nationale Bank terecht en kan voor een tijd geen verder krediet meer krijgen. Toch is het niet zo dat alleen slechte betalers worden geregistreerd. Wist U dat in de praktijk alle leningen worden geregistreerd – ook wanneer U een voorbeeldig terugbetaalt? Banken maken gebruik van dit systeem op na te gaan of er al lopende leningen zijn op het moment van een leningsaanvraag.

‘Witte’ en zwarte lijst Nationale Bank

    • Wanneer U een lening aangaat bij een kredietverstrekker is deze verplicht om de gegevens van het krediet door te geven aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, kortweg de CKP. Deze meldingsplicht is er voor alle soorten kredieten. De vormen van financiering die wij op deze website behandelen vallen er dus allemaal onder.
    • Zet u uw handtekening onder een overeenkomst voor een persoonlijke lening, autolening, verbouwingslening of woonkrediet? Binnen de twee dagen wordt de Centrale voor Kredieten aan Particulieren op de hoogte gebracht en wordt de lening geregistreerd. Onder meer de aard van de lening, de looptijd en het bedrag worden geregistreerd. U staat dan niet op de Zwarte Lijst Nationale Bank maar de gegevens zijn wel te raadplegen door de andere kredietinstellingen in België.
    • Deze registratie gebeurt dus voor elke lening en dit op het moment dat de lening wordt afgesloten. Er zijn heel wat consumenten die nog altijd denken dat de gegevens van een lening enkel worden doorgegeven bij wanbetaling. Dit is dus helemaal niet het geval. De gegevens van elke lening zijn opgenomen bij de CKP. Ook als U iemand bent die al zijn hele leven lang altijd correct en op tijd zijn kredieten aflost.
  • In de jaren negentig van vorige eeuw was dit bijvoorbeeld niet het geval.U kon gemakkelijk bij verschillende banken binnenlopen en in dezelfde periode verschillende lening aanvragen. Banken hadden niet de mogelijkheid om te controleren of U andere leningen hadden lopen. De Zwarte lijst Nationale Bank was de enige bron. En wie altijd tijdig terugbetaalde kwam daar uiteraard niet op terecht. Hypotheekleningen waren wel gekend, want deze zijn ingeschreven in een speciaal hypotheekregister. Voor persoonlijke leningen of autoleningen was dit niet het geval. Wie nooit geen betalingsproblemen had en niet op de Zwarte Lijst Nationale Bank stond was als het ware onbekend bij de CKP. Het was voor een consument dus vrij eenvoudig om te liegen over zijn lopende kredieten. Dit leidde tot een aantal probleemsituaties.
  • In het volgende artikel gaan we hier verder op in. Banken hadden nood om te kunnen nakijken of kredietaanvragers al uitstaande leningen hadden staan. Een kredietverstrekker kan een dossier veel beter inschatten als hij weet welk soort lening de klant al heeft lopen. Gaat het om een autolening, renovatielening, persoonlijke lening, kredietkaarten,… Daarnaast heeft de bank ook zicht op de looptijd en het geleende bedrag. De oorspronkelijke functie van de CKP, het beheren van de Zwarte Lijst Nationale Bank werd daarmee gevoelig uitgebreid.


Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier