Zwarte lijst geen eigenaar

Op onze website geven wij een overzicht van verschillende leningen. De ene lening is immers de andere niet. Er zijn niet alleen heel wat verschillen tussen verschillende leningen. Ook bij de aanvragers van een lening is elk dossier verschillend. Ook mensen met het statuut ‘zwarte lijst geen eigenaar‘ gaan op zoek om een een lening te kunnen afsluiten. Je merkt alvast dat heel wat banken en kredietgevers op hun website aangeven dat wie op de zwarte lijst staat niet in aanmerking komt om een lening te krijgen.

De zwarte lijst is een veelgebruikte term. In de praktijk gaat het om een databank van de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP). Deze omvat twee luiken: een zogenaamde positief luik waarbij eenvoudigweg alle kredieten staat vermeld die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden zijn aangegaan. Wanneer iemand een leningsaanvraag doet kan de kredietverlener hiermee gemakkelijk nagaan of er al lopende leningen zijn. Deze gegevens zijn dus bekend ook wanneer een nooit geen betalingsproblemen zijn geweest. Een bank of andere kredietverstrekker is bij wet verplicht om deze databank te raadplegen vooraleer een lening toe te staan.

Het statuut ‘zwarte lijst geen eigenaar’

De CKP houdt niet alleen de gegevens bij van alle afgesloten leningen. Ook de eventuele wanbetalingen aangaande deze kredieten worden vermeld. Dit is het negatieve luik van de registratie, in de praktijk de zwarte lijst genaamd. Deze lijst beschermt de schuldenaars tegen het aangaan van overmatige schulden. Een kredietgever moet bij elke leningsaanvraag nakijken of de aanvrager op de zwarte lijst staat. Het statuut ‘zwarte lijst geen eigenaar’ is dus altijd gekend bij een kredietaanvraag. Er zijn nog altijd veel mensen die denken dat ze kunnen verzwijgen dat ze op de zwarte lijst staat. Ze zijn door een grote betalingsachterstand bij Bank A op de zwarte lijst terechtgekomen. Ze denken dat ze bij Bank B toch nog een lening zullen kunnen krijgen. Dit is echter niet het geval.
Veel mensen met het statuut ‘zwarte lijst geen eigenaar’ gaan dan maar op het internet op zoek naar een lening. Ze redeneren: “De banken in mijn gemeente of stad willen mij geen lening meer geven. Ik ga dan maar het internet afzoeken. Ik ga mijn lening aanvragen via een website aan de andere kant van het land. Daar weten ze niet dat ik op de zwarte lijst sta. Dus kan ik wellicht nog een lening krijgen.”

Zoals we hoger al hebben aangegeven controleert elke kredietgever vooraf of de aanvrager op de zwarte lijst staat. Welke bank, kredietgever of kredietmakelaar je ook contacteert, ze zijn wettelijk verplicht om je gegevens te checken bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. Elke kredietgever is op de hoogte  dat je onder de noemer ‘zwarte lijst geen eigenaar’ valt.Het maakt niet uit waar in België je de aanvraag doet. Net zoals geen verschil uitmaakt bij welke maatschappij of makelaar je je krediet aanvraagt.