Woonbonus

Woonbonus: updates

Heel wat bezoekers van geldlenenblog.be zijn op zoek naar de laatste info over de woonbonus. Er is de laatste jaren heel wat veranderd rond de woonbonus. We keren even terug in de tijd.

Woonbonus najaar 2014: zoals het er nu naar uitziet zal de woonbonus in de toekomst verwerkt worden als een belastingvermindering. In 2014 gebeurt dit als een aftrekpost. Dit betekent dat U het bedrag aftrekt van uw totale belastbare inkomen. Minder belastbaar inkomen betekent uiteraard minder belastingen.  Vanaf januari 2015 worden eerst uw belastingen berekend op basis van uw belastbare inkomsten. De nieuwe woonbonus zal worden afgetrokken van de berekende belastingen. Vandaar de term ‘belastingvermindering’. Het voordeel hangt dus niet langer af van de hoogte van het inkomen. In de pers verschijnen op dat moment de eerste voorzichtige berekeningen met als conclusie:

Op basis van eerste voorlopige berekeningen is het nieuwe woonbonus systeem zeker nadelig voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld inkomen. Het scheelt hen op jaarbasis ongeveer 1300 euro. Mensen met een laag inkomen doen wel hun voordeel met de nieuwe woonbonus regeling.

Voor de woonbonusDe woonbonus heeft niet altijd bestaan. De overheid in Belgïë heeft wel altijd voorzien in een gelijkaardig systeem. Zo zorgt ze ervoor dat geld lenen voor een eerste eigen woning voor een doorsnee gezin draaglijker wordt. Op een lening die wordt aangegaan voor een hypotheek betaalt de kredietnemer uiteraard intrest. Tot in 2005 was de intrest die werd betaald aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Dit uiteraard binnen bepaalde grenzen en wanneer is voldaan aan specifieke voorwaarden. In 2005 werd overgestapt op een ander systeem. Wie een hypotheeklening aangaat betaalt het geleende kapitaal terug en  de verschuldigde intrest. Daarnaast wordt er ook een schuldsaldoverzekering geëist door de banken. Wie dus een hypothecaire lening aangaat moet in zijn jaarlijkse budget rekening houden met :

  • De terugbetaling van het geleende geld.
  • De intrest op de hypotheeklening. Deze intrest kan vast of variabel zijn.
  • De premie voor de schuldsaldoverzekering.

2005: De woonbonus bij een hypothecaire lening.

woonbonus hypothecaire leningVanaf 2005 mogen deze drie jaarlijkse uitgaveposten worden afgetrokken van het belastbare inkomen. Ook hier zijn er een aantal aanvullende voorwaarden. Het bedrag van de aftrek is niet oneindig. In bijvoorbeeld 2014 kan de aftrek voor de eerste 10 jaar van de  lening niet meer zijn dan een goede drieduizend euro per jaar. Dit bedrag is per persoon die een aangifte doet in de personenbelasting. Een alleenstaande kan dus ongeveer 3000 euro aftrekken, wie met twee is kan iets meer als 6000 euro inbrengen.

Hoeveel de totale waarde van de hypothecaire lening bedraagt is dus niet belangrijk. De woonbonus is dus sowieso geplafonneerd en is kan enkel worden gebruikt wanneer men geld gaat lenen voor de aanschaf van een eigen eerste woning.

De woonbonus in 2015De financiering van de woonbonus was traditioneel een bevoegdheid van de federale regering en werd dus ingeschreven in het budget en de begroting van de federale overheid. Met de zesde staatshervorming werd deze bevoegdheid overgedragen naar de gewesten. Het is dus de Vlaamse regering die bevoegd wordt voor de regeling rond de woonbonus. Maar dat betekent uiteraard ook dat de woonbonus weegt op de Vlaamse begroting. Met de vorming van de regering van Bourgeois I werd al snel duidelijk dat de woonbonus in zijn bestaande vorm niet langer houdbaar zou zijn. Voor leningen afgesloten na 31 december 2014 zal de woonbonus ongeveer gehalveerd worden. Geld lenen voor een hypothecaire lening wordt hiermee dus wel duurder. Er wordt verwacht dat dit ook zijn invloed zal hebben op de woningprijzen die lichtjes zouden dalen vanaf 2015.

De woonbonus in 2016

Nu eind 2016 naar zijn einde loopt zijn analisten het er meer en meer over eens. De gewijzigde woonbonus heeft toch niet de negatieve effecten gehad die er van verwacht werden. De prijzen van het vastgoed en het aantal leningen zijn niet gedaald. Integendeel zelfs. Notarissen noteren een sterke stijging in de vraag naar vastgoed. De prijzen blijven ongeveer op hetzelfde niveau.