Woonbonus voorwaarden

We schreven al over de wijzigingen die de nieuwe woonbonus met zich meebrengt. Wie zijn dossier volledige rondkrijgt, inclusief de authentieke akte bij de notaris, mag dus op beide oren slapen. Of toch niet? De Tijd merkt op dat er toch wat zaken zijn waar me rekening moeten mee houden.

Om in het oude systeem te kunnen genieten van de woonbonus dient de woning te voldoen aan twee voorwaarden:

  • De woning dient om zelf in te wonen. Het opzet van de woonbonus is altijd geweest dat deze het de gezinnen gemakkelijker moet maken om zelf een eigen gezinswoning te verwerven. De woonbonus is daarbij een duwtje in de rug. Het systeem is niet van toepassing op huizen of appartementen die worden verkocht om te verhuren.
  • De woonbonus kan enkel worden toegepast wanneer de woning de enige eigendom is. Ook hier wordt expliciet aangetoond dat de wetgever het systeem in het leven heeft geroepen voor de eigen gezinswoning. Tweede residenties en vakantieverblijven zijn uitgesloten van dit systeem.

Maar wat met de volgende concrete situatie? Een koppel wil nog snel profiteren van de woonbonus systeem en gaat op zoek naar een geschikte woning. Ze vinden hun droomhuis, krijgen een hypothecaire lening en de notaris slaagt erin het dossier rond te krijgen tegen 31 december. Vallen ze dan met zekerheid onder het oude systeem? Een goede vraag.  Er zijn alvast een paar zaken om terdege rekening mee te houden. We bekijken nog even de twee bovenstaande voorwaarden:

  • De woning dient om zelf in te wonen. Tegen het eind van het jaar moet de koper dus effectief in het huis wonen. Wettelijk betekent dit dat de domicilie van de koper op het nieuwe adres moet staan. Niet evident als de akte pas wordt verleden een paar dagen (of een paar uur!) voor het einde van het nieuwe jaar. Gelukkig stelt de wetgever zich hier soepel op. U kan met de oude eigenaar overeenkomen dat deze de woning nog voor een beperkte periode mag bewonen. Als dit duidelijk op papier staat wordt dit door de wetgever aanvaard en valt U alsnog onder de oude woonbonus. Ook wordt een beperkte periode die u nodig hebt om de woning te verbouwen aanvaard. U kan de woning op dat moment nog niet betrekken wegens werken. Dit staat het toekennen van de woonbonus op dat moment evenwel niet in de weg.
  • De woning moet de enige eigendom zijn. Niet simpel om uw woning op 31 december nog snel even op de markt te zetten en te verkopen voor het einde van het jaar. De wetgever geeft echter aan dat de woning niet noodzakelijk verkocht moet zijn. Het gaat vooral om de verkoopintentie. U beschikt op een gegeven moment inderdaad over twee woningen maar het is niet de bedoeling om deze allebei te behouden. U moet evenwel kunnen aantonen dat U wel degelijk de intentie hebt om de oude woning te verkopen. Dit kan door bijvoorbeeld een mandaat van een immobiliënkantoor voor te leggen. Ook duidelijke inspanningen van uw kant om de woning op de markt aan te bieden zijn mogelijk als bewijs. We denken hierbij aan advertenties of zoekertjes die u plaats in lokale of gespecialiseerde bladen of via het internet.

Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier