Groeperen van leningen

Banken en kredietverstrekkers mogen niet zomaar openlijk reclame maken voor het groeperen of samenvoegen van leningen. Dit om mensen niet aan te sporen om zomaar lichtzinnig een nieuwe lening aan te gaan. Je leningen groeperen is wettelijk niet verboden. Er zijn uiteraard kosten aan verbonden. Voordeel is dat het maandbedrag meestal lager uitvalt. Je kan diverse kleinere leningen groeperen tot één grotere lening. De looptijd wordt langer en het maandbedrag verminderd.

We wijzen er graag op dat een lening aangaan in deze situatie geen lichtzinnige beslissing mag zijn. Wij geven op onze website een overzicht van de verschillende mogelijkheden die mensen hebben om te lenen. Wij moedigen daarmee niemand aan om lichtzinnig leningen af te sluiten.
Wij geven mensen neutrale informatie over wat er wettelijk mogelijk is. Een lening aangaan om andere leningen te groeperen is wettelijk toegelaten. In het kader van een volledig overzicht vermelden wij deze op onze website die gaat over alle aspecten van geld lenen.