Nationale Bank Zwarte Lijst: vervolg

In het vorige artikel over de zwarte lijst en de Nationale Bank spraken we al over de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Alle leningen die een consument aangaat worden geregistreerd in een centraal register dat de kredietverstrekkers kunnen raadplegen.

Dit is het positieve luik van de registratie.

Registratie van alle leningen

Oorspronkelijk bestond enkel een negatieve registratie op de zwarte lijst. Een vermelding op de zwarte lijst en geld lenen was – en is nog altijd – een delicate combinatie. Toch was alleen een zwarte lijst in de praktijk niet voldoende. Banken werden vroeger te vaak geconfronteerd met onderstaande moeilijke situaties. In elk van die situaties kwam hetzelfde probleem naar voor: een gebrek aan informatie over uitstaande leningen. Banken waren immers niet op de hoogte van de leningen bij andere banken en kredietinstellingen.

  • Gevallen vans sterke overfinanciering. Bij het aanvragen van een lening zweeg de aanvrager over zijn uitstaande kredieten. Consumenten met te veel en te zware leningen slaagden er op den duur niet meer in om de vele kredieten terug te betalen. Op het moment dat de waarheid aan het licht kwam was het meestal al te laat. Banken waren niet altijd meer in staat om de gegeven lening volledig te recupereren.
  • Naast de overfinanciering werden ook gevallen van fraude gemeld waarbij mensen op korte tijd massaal veel persoonlijke leningen aanvroegen. Nadat het geld van de verschillende banken op hun rekening was gestort verdwenen ze met de noorderzon.

Om bovenstaande toestanden te vermijden werd het voor banken en kredietverstrekkers verplicht om alle uitstaande kredieten door te geven aan de de CKP. Dit is wat men noemt het positieve luik van de registratie.

De ‘witte lijst’ van de Nationale Bank

Elke lening wordt dus doorgegeven, ook wanneer het uw eerste lening is en ook wanneer U nog nooit problemen hebt gehad met terugbetalingen. Wanneer mensen dus een lening aanvragen zijn ze maar beter open en eerlijk zijn over hun dossier. Hebt u nog leningen lopen van gelijk welke aard – een persoonlijke lening, een autolening, renovatielening of andere – geef dit door aan de kredietinstelling. Bij de verwerking van uw dossier zal de bank ongetwijfeld merken dat U al uitstaande kredieten hebt. Als U daarover hebt gelogen door bepaalde kredieten niet te vermelden kan dit de goedkeuring van uw dossier in het gedrag brengen. Wees dus altijd duidelijk en correct bij het doorgeven van uw persoonlijke gegevens.

Niet iedereen weet dus dat zijn lening hoe dan ook op de positieve lijst van de Nationale bank staat. De tegenhanger van deze positieve witte lijst is de beruchte Nationale Bank Zwarte Lijst. En deze is alom gekend. In de komende artikelen gaan we verder in op de negatieve lijst van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren: de zwarte lijst van de Nationale Bank . We bespreken onder welke voorwaarden je als eigenaar kan lenen als je op de zwarte lijst staat. We ga ook na hoe lang iemand op de zwarte lijst staat en wat de mogelijkheden zijn voor wie geen eigenaar is.


Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier