Leningen Samenvoegen

Wij krijgen regelmatig vragen over het samenvoegen van leningen. In dit artikel leggen we uit wat dit betekent en wat het voordeel ervan kan zijn. Niet iedereen die een aantal uitstaande leningen heeft is gebaat bij het samenvoegen van leningen. Het is best om dit te bekijken met een gespecialiseerde kredietmakelaar. Het heeft uiteraard geen zin om bestaande leningen te gaan groeperen als daardoor enkel de maandlast en de interestvoet gaan stijgen.

Waarom leningen samenvoegen?

Wanneer u gaat kijken op de markt van de leningen en de kredieten merkt al snel het volgende op:

  • hoe hoger het bedrag dat u leent, hoe meer tijd U hebt om het bedrag terug te betalen. De looptijd van een lening is dus langer bij een groter geleend lening.
  • Daarnaast is ook de intrestvoet lager wanneer U een groter bedrag gaat lenen. Wie bijvoorbeeld wil 3.000 euro lenen zal daarop een hogere intrest betalen dan iemand die 6.000 euro leent.

Deze twee elementen zorgen ervoor dat leningen samenvoegen in uw voordeel kan zijn. Het is mogelijk om de maandlast te verminderen.

Intrestvoet

  • Stel dat een klant verschillende leningen heeft lopen voor eerder kleinere bedragen. Dit komt vaak voor. Consumenten nemen voor allerlei aankopen telkens een apart krediet. Het bedrag is dus elke keer beperkt waardoor er op elke lening een eerder hoge intrestvoet wordt aangerekend. Een gespecialiseerde kredietmakelaar kan dan de verschillende leningen samenvoegen tot één grotere lening. Omdat die nieuwe lening dan een groter bedrag is zal de intrestvoet lager zijn.
  • Een fictief voorbeeld: als U 3 leningen hebt lopen van 2000 euro zijn deze vaak aan een intrestvoet van 13% of meer. Door de leningen samen te voegen komt U tot één geleend bedrag van 6000 euro. De intrestvoet hierop draait dan eerder rond de 10%. (Dit is een fictief voorbeeld. Om de huidige intrestvoeten te kennen neemt U contact op met een gespecialiseerde kredietmakelaar.) Het voorbeeld geeft aan dat U dus kan besparen op de intrestvoet.

Looptijd

  • Zoals hoger aangegeven heeft het geleende bedrag niet alleen invloed op de intrestvoet maar ook op de looptijd van een lening. Leningen voor een groter bedrag hebben meestal ook een langere looptijd. De terugbetaling is dan meer gespreid in de tijd. Wanneer een consument dus meerdere kleine kredieten heeft openstaan moeten deze in een kortere tijd worden terugbetaald.
  • Deze verschillende leningen samenvoegen tot één groter geleend bedrag geeft dus een voordeel. De looptijd van deze nieuwe lening wordt langer. Daardoor is het bedrag dat maandelijks moet wordt terugbetaald lager. Voor vele mensen geeft dit ademruimte waardoor het mogelijk wordt om de openstaande schulden correct en tijdig terug te betalen.

Conclusie

  • Wanneer een klant verschillende openstaande leningen heeft kan het voordelig zijn om een groepering te overwegen. Leningen samenvoegen heeft invloed op zowel de intrestvoet als de looptijd. De nieuwe lening zal in het algemeen een lagere intrestvoet hebben en een langere looptijd. Het maandelijks terug te betalen bedrag wordt daardoor lager.
  • Omdat er ook kosten verbonden zijn aan het samenvoegen of groeperen van leningen is het belangrijk om af te wegen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Het is dus nodig om deskundig advies te vragen vooraleer een beslissing te nemen.

Leningen samenvoegen is specialistenwerk

Samenvoegen van leningen is specialistenwerk. U kan hiervoor niet in elke bank of bij elke makelaar terecht.


Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier