Een lening voor nieuwbouw

Heel wat mensen dromen van een eigen huis. Dan kan je kiezen tussen nieuwbouw of renovatie. Met de start van Batibouw is er alvast heel wat interesse in verbouwen. Het aantal aanvragen voor een renovatielening is ook groot. Dat is niet te verwonderen. Niet iedereen slaagt er in om een lening voor nieuwbouw te krijgen. Toch zijn er mogelijkheden om 100% van de waarde lenen!

Een lening voor nieuwbouw: de cijfers

Een equête in 2015 van de Vlaamse Confederatie Bouw in samenwerking met Livios toont aan dat een nieuwbouw verwerven niet evident is. Wat consumenten in de praktijk ervaren wordt nu ook bevestigd met de cijfers. Banken en kredietverstrekkers zijn niet gemakkelijk in het toekennen van een hypothecaire lening. Je ziet duidelijk dat wie voor een nieuwbouw gaat dikwijls als beschikt over heel wat eigen middelen. Hieronder enkele cijfers met betrekking tot deze enquëte.

  • Er werd in de enquête een navraag gedaan bij gezinnen die op het punt staat te bouwen. Bijna 75% van de ondervraagden kon meer dan 80.000 euro zelf inbrengen. Voor bijna 60% is dat meer dan 100.000 euro. Het gaat dan zowel om bouwgrond als om geld. Het is vooral met de hulp van familie dat jonge bouwers er in slagen om hun project rond te krijgen.
  • Wie over weinig eigen middelen beschikt heeft het vaak moeilijker om een lening voor nieuwbouw te krijgen. Het is wettelijk niet verboden om 100% van de waarde van de woning te financieren. Toch doen veel banken dat niet. Ze beperken in heel veel gevallen de lening voor nieuwbouw tot 80% van de waarde. Hiermee verminderen ze hun risico.
  • De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt aan de Nationale Bank om aan de banken een signaal te geven om soepeler ze zijn in het toekennen van een lening voor nieuwbouw.

Lening voor nieuwbouw aan 100% van de waarde

We wijzen er wel nogmaals op dat het in principe niet wettelijk verboden is toch 100% van de waarde van het huis of appartement te lenen. Als je lening voor nieuwbouw wordt geweigerd omdat je te weinig eigen geld (of een stuk bouwgrond) hebt betekent dat niet noodzakelijk dat je bij alle andere kredietverstrekkers een ‘nee’ zal krijgen. Goed rondkijken is dus de boodschap. Een lening voor nieuwbouw kan je immers op meer plaatsen aanvragen dan bij de bank op de hoek!


Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier