Lening op afbetaling

Deze term bestaat uit twee termen: het woord lening betekent dat het geld tijdelijk ter beschikking wordt gesteld. Het geleende bedrag moet dus ook worden terugbetaald aan diegene die het geld heeft gegeven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een schenking.
De termen afbetaling wil zeggen dat het geleende bedrag in verschillende delen wordt terugbetaald. Deze terugbetaling is vaak maandelijks. We spreken in dit geval van mensualiteiten.

Kenmerken

lening op afbetalingBij een lening op afbetaling krijgen we de beschikking over het geld. Wat U met dat geld mag doen hangt af van de soort lening: een hypothecaire lening moet voldoen aan heel wat voorwaarden. En U moet er uiteraard een woning mee kopen. Een autolening dient specifiek voor de aankoop van een auto of mobilhome. Er zijn kredietverstrekkers die bij een autolening het bedrag rechtstreeks op uw rekening storten. U kan dan zelf de garagist betalen.Ander banken zijn strikter. Ze willen er 100% zeker van zijn dat U het geld van de autolening ook effectief gebruikt voor de aankoop van een auto. Deze banken zullen het bedrag van de lening  op de rekening van de garagist-verkoper storten.  De soepelste vorm van krediet hebt U met een persoonlijke lening. Bij deze vorm van lening op afbetaling ontvangt U een som geld op uw rekening en kan U vrij over het geld beschikken. U doet er dus mee wat U zelf wilt. Maar U mag niet vergeten dat U het natuurlijk op een dag wel moet terugbetalen. Omdat de bank in dit geval minder garanties heeft dan bij een woon- of autolening ligt de intrestvoet wel wat hoger.

Intrest op de lening op afbetalingNaast het terugbetalen van de hoofdsom van de lening op afbetaling is er ook de intrest. Bij aanvang van de lening wordt duidelijk aangegeven hoeveel intrest er zal worden aangerekend. Dit betekent niet noodzakelijk dat U al exact weet hoeveel die intrest zal bedragen. Kiest U voor een systeem met een variabele intrestvoet dan wordt de maandelijkse of jaarlijkse intrest aangepast in de tijd. Bij een vaste intrestvoet is dit niet het geval. Beide systemen hebben hun voor- en nadelen. De intrestvoeten kunnen in de loop van de tijd stijgen of dalen en niemand heeft een glazen bol. Met een vaste intrestvoet komt U alvast nooit voor verrassingen te staan. U betaalt misschien wat meer intrest maar U bent zeker van uw maandbedrag. Neemt U liever een lening op afbetaling met een variabele intrest? Dan moet U toch ook eens het ‘worst case’ scenario laten uitrekenen. Wat als de intrestvoeten zeer sterk stijgen? Kan U de maandelijkse terugbetalingen dan nog aan? Gelukkig geven de kredietverstrekkers vaak de mogelijkheid om de duurtijd van de lening te verlengen. Zo blijft U op hetzelfde maandbedrag. De looptijd van de lening wordt dan wel enkele maanden of jaren langer. Bovendien is het als consument ook mogelijk om na te gaan of je winst kan doen door je lening te herzien. Dit kan als de gedaalde intrestvoet opweegt tegen de extra kosten van de herziening.

Kortom, goed de verschillende leningen vergelijken is de boodschap. U doet de beste deal als U die lening kiest die het best past bij uw budget en mogelijkheden. Kijk ook goed rond vooraleer u een lening afsluit. Het kan best gebeuren dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende aanbieders. Zelfs consumenten die geweigerd worden bij de ene bank kunnen soms nog een interessante lening krijgen bij een andere kredietinstelling.