Lening Herzien

Profiteer van een lagere intrestvoet

De financiële markten zijn volop in beweging. Uw lening herzien kan daardoor interessant zijn. De afgelopen jaren zijn de intresten op de internationale markten voortdurend gedaald. De reden hiervoor is duidelijk. Om de economie te stimuleren worden de rentevoeten laag gehouden. Geld lenen wordt zo gemakkelijker. Een interessant gevolg voor wie een lening heeft lopen is dat de lening herzien zeker te overwegen is. De besparing weegt in zeer veel gevallen op tegen de kosten van de herziening.

 • Bedrijven die geld nodig hebben om de investeren moeten minder terugbetalen en halen dus een betere return on investment.
 • Consumenten kunnen aan interessante voorwaarden een huis kopen, een auto financieren of een persoonlijke lening afsluiten.
 • Spaarders krijgen een lagere intrest en zijn daardoor makkelijk bereid om hun geld uit te geven. Je hoort van de uitspraak: “het geld brengt toch niets meer op dus we kunnen er maar beter van profiteren.”
 • Al deze maatregelen worden dus genomen met de bedoeling de investeringen en de consumptie aan te zwengelen waardoor de economie gaat groeien.  Als interessant neveneffect kan een lening herzien voor U positief uitvallen.

Lening herzien met vaste of variabele rente

Wie een hypotheeklening afsluit doet dit binnen een systeem van vaste of variabele rente.

 • Bij vaste rente wordt aan het begin van het contract bepaald wat de exacte looptijd en rentevoeten zijn. De maandelijkse afbetalingen of mensualiteiten liggen daarmee vast.
 • Bij een lening met variabele rente wordt de rente periodiek aangepast aan de marktsituatie. Beide systemen hebben hun voor- en nadelen.
 • Veel hangt natuurlijk af van de evolutie van de rentevoeten. Wie de voorbije jaren heeft gekozen voor een variabele rentevoet doet nu zijn voordeel. Wie een contract heeft met vaste rentevoet kan best zijn lening herzien.

Een lening herzien brengt kosten mee

Wie als particulier een lening vervroegd aflost betaalt hiervoor aan de bank een vergoeding. Omdat de lening sneller dan verwacht wordt terugbetaald loopt de bank heel wat toekomstige inkomsten onder de vorm van intresten mis. De bank mag hiervoor een zogenaamde wederbeleggingsvergoeding vragen. Deze vergoeding komt overeen met drie maanden intrest. Wilt U weten hoeveel die vergoeding zal zijn? Kijk dan eens op de aflossingstabel die U van de bank hebt gekregen bij het aangaan van het contract. De maandelijkse aflossing wordt in die tabel uitgesplitst tussen de kapitaalaflossing en de verschuldigde intresten. U telt de verschuldigde intresten van de komende drie maanden samen. Zo hebt U het bedrag van de wederbeleggingsvergoeding.

Een lening herzien brengt wel een aantal kosten met zich mee. De bestaande lening wordt afgesloten en er wordt een nieuwe lening geopend. Hieraan zijn kosten verbonden. Aangezien het gaat om een hypotheeklening is er ook de inschrijving van de hypotheek. Verandert U van bank dan moet de bestaande hypotheek worden geschrapt en de nieuwe hypotheek worden ingeschreven. U doet er dus best aan om een volledige simulatie aan uw bank te vragen. U wilt uw lening herzien, dan moet U nagaan:

 • Hoeveel bedraagt de nieuwe rentevoet?
 • Hoeveel moet U dus minder afbetalen per maand?
 • Hoeveel minder moet U dus in het totaal terugbetalen?
 • Welke kosten rekent uw bank aan voor het afsluiten van de oude lening?
 • Welke dossierkosten zijn er voor de nieuwe lening (eventueel bij de nieuwe bank)?
 • Wat zijn de kosten voor het schrappen van de oude hypotheek (als U van bank verandert)?
 • Wat zijn de kosten van de nieuwe hypotheek (als U van bank verandert)?

 Wanneer uw lening herzien?

De lagere intrestvoet maakt dat U minder moet terugbetalen aan uw bank. U moet dus nagaan of deze vermindering opweegt tegen de meerkosten van het herzien van de financiering. Voor een gemiddeld dossier kunnen we als algemene regel stellen: een lening herzien loont de moeite als de intrestvoet met ongeveer 1% daalt. Vanaf dan weegt de verminderde intrestlast op tegen de meerkosten. De intresten zijn in de laatste vijf jaren toch met zo’n 2% gedaald. Dit betekent dat het voor de meeste consumenten de moeite waard is.

verbouwingslening om woning te verbouwenWij zoeken elke maand naar de goedkoopste leningen in Vlaanderen!

Welke kredietgever biedt momenteel de laagste intrestvoet voor hypotheekleningen? Wil je weten wat de meest voordelige lening is in jouw situatie? Gebruik onze snelle zoekmodule – klik hier!