Lenen Zwarte Lijst

Dit is een artikel in de reeks over de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Alle kredieten die worden aangegaan staan vermeld in deze databank van de Nationale Bank. Dit is het positieve luik van de registratie. Dit kwam aan bod in de vorige blogposts.

In deze post gaan we in op het negatieve luik. We hebben het meer bepaald over de zwarte lijst van de Nationale bank. Je komt er op terecht als je geld leent zonder correct terug te betalen.  Het eerste artikel in deze reeks vindt u hier. We gaven in het vorig artikel aan dat kredietverstrekkers verplicht zijn om slechte betalers door te geven aan de Nationale Bank. Wanneer doen zij dat?

  • Wanneer er een grote achterstand is in de terugbetalingen. Er zijn wettelijke criteria om aan te geven wanneer de achterstand te groot is. Banken moeten de wet volgen en zijn op een bepaald moment verplicht om uw situatie te signaleren aan de Centrale.
  • Wanneer er geen helemaal geen terugbetalingen meer gebeuren. De schuld blijft dan gewoon openstaan. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan – voorgeschreven door de wet – zal de bank uw situatie signalen aan de Centrale.

In beide voorgaande gevallen worden de gegevens van het dossier dus doorgegeven aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Uw financiële situatie wordt geregistreerd. In de volksmond wordt gezegd dat u op de zwarte lijst staat.

Lenen en de zwarte lijst

Het is duidelijk dat u niet zomaar op de zwarte lijst wordt gezet. De bank moet een aantal wettelijke procedures doorlopen. Pas daarna worden uw gegevens doorgegeven aan de Centrale voor Kredieten. Een kredietverstrekker heeft er niets mee te winnen met een klant op de zwarte lijst te zetten. Het betekent immers dat het geleende geld door de bank niet gerecupereerd kan worden.

  • Als consument wordt u per brief op de hoogte gebracht van het feit dat u op de zwarte lijst staat vermeld. U hebt altijd het recht om inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens. Als blijkt dat er foutieve gegevens in uw dossier zitten kan uw daarvan een rechtzetting vragen.
  • Niet iedere instelling of dienst heeft zomaar inzage in uw gegevens. In het kader van de bescherming van de privacy kan uzelf of uw advocaat inzage vragen in de gegevens. Dit is kosteloos. Daarnaast kunnen kredietverstrekkers toegang krijgen tot uw dossier. Deze laatsten krijgen enkel toegang in het kader van het beheer of het verstrekken van leningen. Zo is het niet mogelijk dat banken bijvoorbeeld uw dossier gaan gebruiken om uw reclame toe te sturen over hun diensten. Overheidsdiensten kunnen onder voorwaarden ook toegang krijgen tot uw gegevens. Ook hier kan dit enkel binnen hun bevoegdheid. Niet elke overheidsdienst kan dus zomaar nakijken of u op de zwarte lijst staat.
  • Hoelang U op de zwarte lijst blijft staan wordt besproken in een volgende artikel.

Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier