Kosten van de hypothecaire lening

Als je een onroerend goed aankoopt gebeurt de financiering ervan met een hypothecaire lening. De intrestvoet van deze lening is zeer voordelig. Deze vorm van geld lenen brengt wel een aantal kosten met zich mee die specifiek zijn voor dit soort lening. In dit artikel geven we een overzicht van de specifieke kosten die verbonden zijn aan de hypothecaire lening.

Wanneer je gaat lenen onder de vorm van een hypothecaire lening zijn er twee soorten kosten doe een rol spelen. Er zijn de kosten die worden aangerekend door de bank of kredietgever. Daarnaast zij er ook de notariskosten. Wie in België geld wil lenen moet dus rekening houden met onderstaande kosten.

De kosten van de hypothecaire lening: overzicht

  • Schattingskosten van de bank. Bij een hypothecaire lening dient het onroerend goed als waarborg. De kredietgever beperkt hiermee zijn risico. De kredietgever wil dan natuurlijk exact weten wat je huis of appartement waard is. Daarvoor wordt een schatter ingeschakeld. De kosten van de schatter zijn ten laste van diegene die de lening aangaat.
  • Dossierkosten van de bank. Een hypothecaire lening is natuurlijk een stuk complexer dan bijvoorbeeld een persoonlijke lening of autolening. De bank heeft het recht om een vergoeding te vragen voor de tijd die wordt geïnvesteerd in je dossier.
  • Eigenlijke notariskosten. Ook voor de notaris en zijn kantoor brengt een hypothecaire lening kosten met zich mee. Er moeten immers wettelijk allerlei opzoekingen gebeuren bij officiële instanties. Deze laatsten rekenen een vergoeding aan die de notaris aan u doorrekent. Naast een terugbetaling van de gemaakte kosten zal de notaris je ook zijn ereloon aanrekenen. Dit ereloon is wettelijk bepaald en staat in functie van het bedrag van de hypothecaire lening.
  • Notariskosten-belastingen. Op een hypothecaire lening moet ook belastingen worden betaald. Deze worden in de praktijk geïnd door de notaris. Dit valt onder de noemer ‘notariskosten’ maar eigenlijk zijn dit belastingen aan de fiscus. De notaris maakt de ontvangen belasting over. Het gaat om het registratierecht, het hypotheekrecht en het recht van opschrift. De percentages en kosten zijn wettelijk vastgelegd. We geven een overzicht hiervan in een volgend artikel.

Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier