Kan ik een lening krijgen?

Kredietverstrekkers kennen niet gemakkelijk een lening toe. Het is voor mensen niet altijd duidelijk of ze in een aanmerking komen voor een lening. Stelt ook U zich de vraag: “Kan ik een lening krijgen?“. Het handigste is dat U daarvoor contact opneemt via ons contactformulier. Zo kunnen wij voor u bekijken of u een lening kan krijgen en voor welk bedrag u geld kan lenen.

De hoogte van het inkomen is een zeer belangrijke factor. Maar er is meer dan alleen maar het maandbedrag. We bespreken dit in onderstaand artikel. Zo ziet u alvast wat er speelt bij de beoordeling van uw dossier.

Hoeveel loon of salaris?

Geld lenen betekent ook dat u de aangegane lening moet kunnen terugbetalen. Eén van de allerbelangrijkste elementen bij de evaluatie van uw kredietaanvraag is dan ook uw loon of salaris. Het is van dit inkomen dat u maandelijks de kredietverlener terugbetaald. Als algemene regel wordt aangenomen dat u kan lenen tot een derde van uw inkomen. De hoogte van uw loon of salaris is dus belangrijk. Maar er is meer.

Arbeidsvooruitzichten

Als u een lening afsluit voor een langere periode is het belangrijk dat u gedurende de volledige periode voldoende inkomen heeft. Er wordt daarom niet alleen gekeken naar wat u hebt verdiend in het verleden en wat u nu verdient. De bank probeert ook in te schatten hoe zeker u bent van uw toekomstig inkomen.

Om een antwoord te geven op de vraag ‘kan ik een lening krijgen’ zal de bank nakijken in welke sector uw werkt, hoe lang u al aan het werk bent en wat de vooruitzichten zijn. Twee concrete voorbeelden:

  • Een vastbenoemde ambtenaar met een lange staat van dienst geeft de kredietverlener heel wat zekerheid. Dit is een positief element voor het kredietdossier.
  • Een werknemer die werkt met een stagecontact of een tijdelijke overeenkomst heeft een pak minder zekerheid. Wie zegt dat hij of zij binnen enkele jaren nog aan de slag is bij dezelfde werkgever? Ook wanneer hier een mooi maandloon tegenover staat zal de bank dit als een minder gunstig element zien.

Sector van tewerkstelling

Niet alleen de individuele arbeidssituatie speelt mee. Ook de sector en de aard van de job worden in overweging genomen. Wie actief is in een bedrijfssector die goed draait en waar er goede vooruitzichten zijn is in het voordeel. Zo kan het als arbeider een voordeel zijn als je werkt in de chemische nijverheid. Bepaalde jobs in bijvoorbeeld de textielnijverheid staan meer onder druk. Voor de kredietverstrekker is er meer kans dat deze laatste arbeider zijn job niet zal kunnen houden gedurende de ganse looptijd van de lening.

U merkt het, er speelt heel wat meer mee dan alleen maar de hoogte van het loon. Er zijn ook nog andere factoren zoals de gezinssituatie, andere lopende leningen, geld lenen met zwarte lijst, eigenaar zijn van een woning, mogelijke waarborgen via andere personen die mee tekenen, de mogelijkheden van de kredietmakelaar, enzovoort.

Kan ik een lening krijgen?

Een ervaren kredietbemiddelaar kan snel inschatten waar de sterktes en zwaktes zitten in je dossier. Je wilt weten ‘Kan ik een lening krijgen?’ De eerste stap is dan om de lening te zoeken die het best aansluit bij je persoonlijke financiële situatie.


Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier