JKP van een persoonlijke lening

In dit artikel gaan we het jaarlijks kostenpercentage of JKP van een persoonlijke lening bespreken. Geld lenen kost ook geld. Dat is voor de meesten onder ons wel duidelijk. Om duidelijk aan de consument aan te geven wat een lening effectief kost wordt gebruik gemaakt van de term jaarlijks kostenpercentage of JKP van een lening.

Wie een leningsaanvraag doet wil de mogelijkheid hebben om verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Net zoals aan alle leningsvormen zijn ook aan de persoonlijke lening kosten en vergoedingen verbonden. Deze kosten bestaan vooreerst uit een intrest die moet betaald worden op het geleende geld. Daarnaast kunnen banken en kredietgevers een aantal extra kosten rekenen zoals dossierkosten. Geld lenen kan daardoor onoverzichtelijk worden. Om goed te kunnen vergelijken werd daarom het JKP van een persoonlijke lening in het leven geroepen.

 • De totale kostprijs van een persoonlijke lening bestaat dus uit 2 elementen. Er is eerst en vooral de nominale intrestvoet. Stel dat je besluit om 5000 euro te lenen. De intrestvoet van de lening is 5%. Dit is dus nog niet het JKP van een persoonlijke lening, wel de nominale intrestvoet.
 • Als consument zou je dus op het eerste zicht kunnen redeneren: Als ik 5% intrest betaal op mij krediet moet ik dus 5000 x 5% = 250 euro intrest betalen na één jaar.
 • Dit klopt echter vaak niet. Bij veel persoonlijke leningen staat in het contract dat de intrest niet per jaar wordt verrekend maar over een kortere periode.
 • Al vanaf de eerste maand na het ontlenen wordt er intrest gerekend, namelijk 1/12 van 5%. Elke maand verhoogt de uitstaande schuld een beetje omdat er ook een intrest op de intrest ontstaat.
 • Na een jaar zal er dus meer dan 250 euro intrest verschuldigd zijn op de uitstaande lening.
 • Er komt al wat financiële wiskunde om de hoek kijken. De liefhebbers van formules en getallen verwijzen we graag door naar deze Wikipedia pagina.
 • Het is in elk geval duidelijk dat het niet evident is voor de doorsnee kredietaanvrager om dit zelf te gaan berekenen.

JKP van een persoonlijke lening en kosten

 • De bank of kredietverlener kan bij het afsluiten van een persoonlijke lening nog extra kosten in rekening brengen. Deze dossierkosten zijn in principe wel duidelijk vermeld in het contract. Toch maakt ook dit dat het voor mensen moeilijker wordt om leningen te vergelijken.
 • Daarom zijn banken, kredietgevers en makelaars altijd verplicht om het jaarlijks kostenpercentage of JKP van een persoonlijke lening duidelijk aan te geven. Dit JKP geeft de echte jaarlijkse kost van het krediet weer.
 • Je moet bij het afsluiten van een consumentenkrediet dus geen krak zijn in wiskunde. Je moet niet uitvlooien of bank A zijn rente maandelijks, tweemaandelijks of jaarlijks berekent. Je hoeft ook geen Excel-file aan te leggen met alle mogelijke kosten die verbonden zijn aan de persoonlijke lening.
 • Het is voor de consument voldoende om het JKP van een persoonlijke lening te vergelijken met dat van een ander persoonlijk krediet. De lening met het laagste JKP is sowieso de goedkoopste van de twee. Dit onafhankelijk van de nominale intrestvoet en kosten doe worden gerekend.

JKP en risico

 • Een kredietverstrekker die een lagere JPK hanteert krijgt een lagere vergoeding voor het uitlenen van geld. De intrestvoet is ook een weerspiegeling van het risico dat de kredietgever bereidt is om te lopen. Een lening met een laag JKP wordt daarom in de praktijk moeilijker toegestaan.
 • Een geldverstrekker die een hoger JKP aanrekent zal wel meer risico durven nemen. De kans dat een leningsaanvraag wordt goedgekeurd is dan hoger. Het dossier van iemand die op de zwarte lijst heeft gestaan zal bijvoorbeeld altijd als risicovoller worden aanzien.
 • Het JKP van een persoonlijke lening is net zoals dat van alle andere leningen door de wetgever begrensd naar boven toe.
 • Dit artikel legt de nadruk op de persoonlijke lening. Voor alle duidelijkheid vermelden we nog even dat dit geld voor alle vormen van consumentenkrediet zoals bijvoorbeeld ook een autolening of een lening voor een motorhome.

Heb je vragen omtrent het JKP van een persoonlijke lening? Ben je op zoek naar een lening aan interessante voorwaarden?


Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier