Kosten van een hypotheeklening

Kosten van een hypotheekleningGeld lenen onder de vorm van een hypothecaire lening brengt wel wat kosten met zich mee. Het gaat om een groot bedrag dat voor een langere periode wordt geleend. Er zijn daarom zowel bij de bank als bij de notaris verschillende kosten die onvermijdelijk zijn.

Kosten te betalen aan de notaris

Bij de notaris betaalt je niet alleen de vergoeding die hij vraagt voor zijn geleverde werk. De notaris zorgt ook voor de inning van de belastingen verbonden aan het krediet. Deze belastingen stort hij door naar de overheid. Het gaat daarbij om de registratierechten, de hypotheekrechten en het recht op geschriften.

Net zoals het ereloon van de notaris worden de meeste bedragen berekend als een percentage op het bedrag van de hypotheek. Voor het ereloon wordt als basis het geleende bedrag genomen. Voor de andere kosten wordt uitgegaan van het geleende bedrag verhoogd met de zogenaamde bijhorigheden

Volgende bedragen worden daarbij gehanteerd

 • Registratierecht: 1% + 25 Euro per document dat bij de akte wordt gevoegd
 • Hypotheekrecht: 0,3% + kosten en ereloon van de hypotheekbewaarder
 • Recht op geschriften: 50 Euro
 • Kosten die de notaris maakt voor opzoekingen bij diverse instanties (bv bodemattest)

Ereloon notaris

De berekening van het ereloon van de notaris gebeurt in schrijven:

 • Tot € 7.500 4,56 %
 • Van € 7.500 tot € 17.500 2,85 %
 • Van € 17.500 tot € 30.000 2,28 %
 • Van € 30.000 tot € 45.495 1,71 %
 • Van € 45.495 tot € 64.095 1,14 %
 • Van € 64.095 tot € 250.095 0,57 %
 • Boven € 250.095 0,057 %

Bankkosten bij een hypotheeklening

Het grootste deel van de kosten wordt bij de notaris betaald. De bankinstelling waar je de lening aangaat rekent dossierkosten aan. Daarnaast vragen ze ook een vergoeding voor de aanstelling van een schatter.

Kosten van de schuldsaldoverzekering

De kredietgever wil zich ook ingedekt zien voor het risico van vroegtijdig overlijden van de schuldenaar. Vandaar dat de bank aan diegene die geld leent oplegt dat hij of zij verplicht is om een levensverzekering af te sluiten. De begunstigde van deze verzekering is dan de bank.

De schuldsaldoverzekering is verplicht. Dat betekent evenwel niet dat je verplicht bent om deze af te sluiten bij de bank waarbij je de hypothecaire lening aangaat. Je kan dus zelf op zoek gaan naar de goedkoopste schuldsaldoverzekering voor jouw situatie.