Bijhorigheden hypothecaire lening

De hypothecaire lening beschermt de kredietgever in geval van wanbetaling door de schuldenaar. De bank heeft op dat moment het recht om het onroerend goed openbaar te verkopen. Op die manier kan deze zijn geleende geld recupereren.

Als een bank moet overgaan tot een gedwongen verkoop brengt dit heel wat extra kosten met zich mee. Ook tegen deze mogelijke kosten wil de kredietgever zich indekken. De klant moet daarom een hypotheek nemen die zowel het geleende bedrag als deze extra kosten dekt. Deze extra kosten noemen we de “aanhorigheden” of “bijhorigheden” en bedragen in de praktijk vaak 10% van het geleende bedrag.