Hypotheeklening en woonbonus: terugblik

Er was in de tweede helft van 2014 heel wat te doen omtrent de woonbonus die de regering aanbiedt aan kopers van een eigen woning. Kort samengevat: na de regeringsvorming werd in 2014 beslist dat de materie van de woonbonus in  2014 Vlaamse bevoegdheid wordt in plaats van federale. Meteen werd er aan toegevoegd dat Vlaanderen in het kader van besparingen de woonbonus zou verminderen vanaf 1 januari 2015.

Heel wat specialisten sloegen aan het rekenen. De financiële effecten van de aangepaste woonbonus zijn niet min. Een gemiddelde gezin, tweeverdieners met twee kinderen, zouden er bij aankoop van een woning met een hypotheeklening  zo’n 50.000 euro bij inschieten over een periode van 20 jaar.

Meer vraag naar hypotheekleningen

Vraag was dan ook wat de gevolgen zouden zijn voor de vastgoedmarkt. In de tweede helft van 2014 konden we alvast heel wat activiteit vaststellen. Tot 31 december kon de koper nog profiteren van het oude systeem. Dit leidde tot meer bezoekers bij vastgoed- en kredietmakelaars. Gezinnen gingen informeren naar de mogelijkheden om een huis of appartement aan te kopen. Kredietmakelaars kregen meer geïnteresseerden over de vloer met telkens dezelfde vraag:”Hoeveel kunnen wij lenen voor een huis?”. Niet alleen een nieuwe hypotheeklening was in trek. Ook kwam er meer vraag naar de mogelijkheden om een lening te herzien. Dit telkens om maximaal gebruik te kunnen maken van het oude woonbonus-systeem.

Deze verhoogde interesse werd ook vertaald in meer transacties. Het aantal gerealiseerde verkopen en afgesloten hypothecaire leningen lag hoger dan het jaar ervoor. Notarissen staken een tandje bij om voor het einde van het jaar alle dossiers rond te krijgen. Immers, zowel de aankoop als de hypotheeklening moesten volledig in orde zijn tegen het jaareinde. En zo geschiedde. Het volledige scenario liep zoals voorspeld.

Er werd natuurlijk ook uitgekeken naar de reacties op de nieuwe woonbonus. Er werd in de vastgoedsector van uitgegaan de verkopen in 2015 een stuk lager zouden liggen. Immers, heel wat prospecten hadden hun aankoop sneller gerealiseerd om nog in 2014 van de oude woonbonus te kunnen genieten. Begin 2015 zouden er dus minder geïnteresseerden zijn en dus minder vraag naar woningen.

Hypotheken en vastgoed in 2015

In 2015 kwamen de voorspellingen niet uit. Vreemd genoeg stelden de notarissen vast dat het aantal verkochte woningen en gronden in januari op hetzelfde niveau zit als een jaar ervoor. Een eenduidige verklaring hiervoor was nog niet direct te vinden. Bart Van Opstal van notaris.be haalde de lage rente aan als mogelijke factor. Omdat het spaargeld nauwelijks iets opbrengt zoeken consumenten andere mogelijkheden. Investeren in vastgoed kan dan een valabel alternatief zijn. Deze nieuwe groep prospecten zorgt voor een nieuwe vraag.


Een hypotheeklening nodig?

 

Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier