Hoe lang sta je op de zwarte lijst?

We hebben al verschillende blogs gewijd aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en de gekende zwarte lijst. Over de zwarte lijst en geld lenen worden immers heel wat vragen gesteld. De vraag die we het kader van deze artikelenreeks nu gaan beantwoorden is: Hoelang blijf je op de zwarte lijst staat wanneer de lening alsnog wordt terugbetaald?.

  • Het gaat hierbij dan niet alleen om de volledige terugbetaling van het kapitaal en de intresten hierop. De afwikkeling van het dossier brengt immers vaak nog heel wat extra kosten met zich mee: extra dossierkosten, nalatigheidsinteresten, straffen en schadevergoedingen. Deze worden aan het dossier toegevoegd en maken dan ook deel uit van het finale bedrag waarvoor iemand op de zwarte lijst staat.
  • Pas wanneer het uitstaande kapitaal, de intresten erop én bovenstaande kosten zijn terugbetaald spreken we van ‘regularisatie’.
  • Betekent dit dan dat je meteen van de zwarte lijst wordt geschrapt? Neen. Je gegevens worden vanaf de dag van regularisatie nog één jaar lang bijgehouden. Je blijft dus nog één jaar op de zwarte lijst staat.

Lening aanvragen na de zwarte lijst

  • Nog een belangrijke kanttekening: het komt regelmatig voor dat consumenten net een paar dagen van de zwarte lijst af zijn en al meteen proberen opnieuw te lenen. Dikwijls wordt die lening geweigerd of zeer moeilijk toegestaan. Omdat je niet meer op de zwarte lijst staat betekent dat niet dat kredietverleners meteen verplicht zijn om je een lening toe te staan. Consumenten hebben daar niet altijd begrip voor. Ze denken ten onrechte dat er geen vuiltje aan de lucht is wanneer ze niet meer op de zwarte lijst staan.

  • Kredietverstrekkers proberen het risico zo goed mogelijk in te schatten. Ze zoeken antwoord op de vraag: ‘hoe groot is de kans dat deze consument zijn lening al dan niet terugbetaald?’ Op basis daarvan wordt een dossier gewikt en gewogen. Met een goedkeuring of weigering tot gevolg. Heb je net op de zwarte lijst van de Nationale Bank gestaan dan speelt dit natuurlijk in je nadeel bij de beoordeling.

Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier