Geld lenen zwarte lijst

Voor wie op de zwarte lijst staat is geld lenen niet vanzelfsprekend. We vallen maar meteen met de deur in huis. Alleen wie eigenaar is van een woning maakt kans om toch nog een lening te krijgen. De zwarte lijst betekent immers dat banken en kredietverleners niet zomaar nog een lening mogen toekennen aan wie in het verleden al in gebreke is gebleven.

Zwarte lijst en geld lenen

Op de zwarte lijst en geld lenen. Het is geen evidente combinatie. Er is immers een goede reden waarom iemand op een bepaald moment op bij deze lijst van de Nationale Bank terecht komt. Als U een krediet afsluit en gaat geld lenen is het natuurlijk de bedoeling dat U dit terugbetaalt. In de overeenkomst die U met de bank sluit is duidelijk vermeld hoe en wanneer de lening moet worden terugbetaald. In de meeste gevallen gaat het om een maandelijkse terugbetaling. Deze terugbetaling loopt tot de hoofdsom en de verschuldigde intresten op deze hoofdsom zijn vereffend met de bank.

Betaalt U uw lening niet terug volgens de voorwaarden van het contract zal de bank een aantal stappen ondernemen. In de praktijk krijgt U vaak een eerste vriendelijke herinneringsbrief, later aangetekende aanmaningen. Slaagt U er niet in om af te betalen volgens het contract kan de kredietinstelling met U samenzitten om een oplossing te zoeken. Dit betekent nog niet dat je meteen op de zwarte lijst staat. De kredietverstrekker probeert een oplossing te zoeken voor de lopende lening.

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld de looptijd van het krediet te verlengen. Zo wordt de maandlast kleiner er slaagt U er wel in om correct terug te betalen. U bevindt zich natuurlijk op dat moment niet in de beste onderhandelingspositie met de bank. Het nieuwe aangepaste krediet is een uitweg voor uw problemen maar kan wel minder interessant zijn qua intrestvoet. Het is dus belangrijk om te proberen uw eerste lening zo goed mogelijk terug te betalen. Pas wanneer dat echt niet lukt is een herziening van de lening te overwegen.

Komt U er niet uit met bank en blijven de achterstallen zich opbouwen wordt de bank verplicht om deze gegevens door te spelen naar de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Deze zal uw dossier vermelden op de zwarte lijst. Geld lenen wordt daardoor een stuk moeilijker.

Geld lenen voor wie op de zwarte lijst staat

Zoals in de inleiding al geschreven is het enkel maar mogelijk om geld te lenen met zwarte lijst vermelding wanneer je eigenaar bent van een woning. Sta je op de zwarte lijst en ben je geen eigenaar dan is lenen praktisch onmogelijk. Daar is alvast een goede reden voor. De kredietverlener kan dan geen hypotheek op de woning nemen waardoor deze zijn risico serieus verkleint. Wie niet over een eigendom beschikt kan daarom geen lening krijgen. Dit betekent echter niet dat geld lenen voor wie eigenaar is en op de zwarte lijst staat een lichtzinnige beslissing is. Het is belangrijk om goed na te denken vooraleer deze stap te zetten.


Vind met een paar klikken de juiste lening!

geldlenenblog6

Gebruik onze snelle zoekmodule en vind de juiste lening.
klik hier